Sorte para a xornada 16:
Aposta 1 (de 8) Limpar
Automática? Xerar
PLENO AO 15